Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2014

amourcerise
07:28
Reposted frommondomg mondomg vialifeless lifeless
amourcerise
07:25
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
— albo jej brak
Reposted frompolciak polciak vialifeless lifeless

December 21 2014

amourcerise
09:11

  

Choć raz usłyszeć, że czyjś świat  beze mnie nie istnieje

 

amourcerise
09:10
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viazadaleko zadaleko
amourcerise
09:10
Jeśli dziewczyna mówi ci o swoich problemach, to nie znaczy, że lubi narzekać. To znaczy, że ci ufa. 
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viaunhappys unhappys
amourcerise
09:09

December 20 2014

amourcerise
12:34
Tak właśnie nawalasz. Mówisz komuś, że coś zrobisz i zawodzisz.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vianieuciekaj nieuciekaj
amourcerise
12:32
amourcerise
12:31

Nie wystarczy mieć dokąd wrócić.

Trzeba mieć jeszcze kogoś, kto będzie na ciebie czekał.


Reposted fromdorothi dorothi viaatropina atropina
amourcerise
12:30
Ja jestem inny. Kiedyś byłem z tego dumny
Dziś nie wiem sam, czy kiedyś będę szczęśliwy, czy zdechnę smutny.
— Zeus - Hipotermia
Reposted fromdeviate deviate viamisiaczek95 misiaczek95

December 18 2014

amourcerise
18:54
8171 da1f 390
amourcerise
18:54
4108 b810 390
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaunhappys unhappys
amourcerise
18:51
6874 8f33 390
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaatropina atropina
amourcerise
18:49
5748 4b1b 390
amourcerise
18:49

Związek jest po to aby wznosić, nie dołować. I nie mówię tu o stwarzaniu fałszywych złudzeń typu: możesz być najlepszy. Chodzi o słowo „spróbuj”. Chodzi o moment, kiedy ty jesteś już bliski rzucenia wszystkiego a ta druga osoba podchodzi do ciebie i mówi: zrób to jeszcze raz. Dla siebie.  

Związki są po to aby ta druga osoba nas wspierała i motywowała do tego, abyśmy byli lepsi. Abyśmy budowali swój świat, a nie pierdzieli w stołki. Bądź z kimś kto cię uskrzydla, a nie wiąże ci jaja w supeł.

źródło/cały tekst: Pokolenie Ikea

Reposted fromrickymp rickymp viatrzcinanawietrze trzcinanawietrze
amourcerise
18:48
4307 c6bb 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieuciekaj nieuciekaj
amourcerise
18:47
Jutro wam wszystkim odpiszę, oddzwonię, załatwię co trzeba.  Ale dziś... dziś pozwólcie mi nie istnieć. 
— nieżyję
amourcerise
18:47
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taka pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— Alicja w Krainie Serc
Reposted fromiwell iwell vianieuciekaj nieuciekaj
amourcerise
18:47
Chcemy tylko przetrwać burzę. A co jeśli przejdzie i nic nie zostanie?
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vianieuciekaj nieuciekaj

November 29 2014

amourcerise
10:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl